ORGANIZÁCIE ŠKOLENÍ

Pridružená činnosť v oblasti sprostredkovania je organizácia školení, napr. v oblastiach :

  • Služby pre malé a stredné podnikateľské subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  • Komplexné odborné služby pre malé a stredné podnikateľské subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany pred požiarmi a pri práci.

  • Základné a rozširovacie kurzy žeriavnikov pre všetky typy zdvíhacích zariadení.

  • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy vozíkov.

  • Základný kurz viazača bremien.

  • a mnohé iné.

Profesionál v obchodovaní
na Slovenskom trhu ...